Bra länkar

www.1177.se/Stockholm  -  Råd om vård på webb och telefon
www.socialstyrelsen.se/

Socialstyrelsen  -är nationell expert-och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso-och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemioligi 

Försäkringskassan - http://forsakringskassan.se/privatpers/

www.vantetider.se- Information om aktuella väntetider i hälso- och sjukvården.

ww.slf.se - Sveriges Läkarförbund

 www.patientfass.se
FASS - fass.se källa till kunskap om läkemedel